Posts Tagged: بندد

پرسپولیس با هانی نوروزی قرارداد می بنددمسئولان باشگاه پرسپولیس علاوه بر پرداخت کردن ۱۰۰ میلیون تومان از مطالبات زنده یاد هادی نوروزی به خانواده اش،با هانی نوروزی هم قرارداد می بندد. پرسپولیس با هانی نوروزی قرارداد می بندد مسئولان باشگاه پرسپولیس علاوه بر پرداخت کردن ۱۰۰ میلیون تومان از مطالبات زنده یاد هادی نوروزی به… Read Article →

Scroll To Top