Posts Tagged: بعدازروزتاریخی

تماشاگردیوانه ایران-استرالیا؛20سال بعدازروزتاریخی حالا 20سال از حمله پیتر به تور دروازه ایران در بازی تاریخی مقابل استرالیا می گذرد، او حسابی پیر شده است و نه تنها دیگر شبیه دیوانه ها نیست بلکه قیافه موجهی پیدا کرده است که در تصویر می بینید. تماشاگردیوانه ایران-استرالیا؛20سال بعدازروزتاریخی حالا 20سال از حمله پیتر به تور دروازه ایران… Read Article →

Scroll To Top