Posts Tagged: برنمی

دیدار فولاد و پیکان نبردخوبی می شود/انصاری به پرسپولیس برنمی گردد دیدار فولاد و پیکان نبردخوبی می شود/انصاری به پرسپولیس برنمی گردد دیدار فولاد و پیکان نبردخوبی می شود/انصاری به پرسپولیس برنمی گردد

پرسپولیسی ها دست از سر بازیکن استقلال برنمی دارند!معاون حقوقی پرسپولیس گفت: باشگاه پرسپولیس با توجه به خواست هواداران و در مقام دفاع از حقوق خود، با جدیت پرونده کنعانی‌زادگان را دنبال می‌کند. پرسپولیسی ها دست از سر بازیکن استقلال برنمی دارند! معاون حقوقی پرسپولیس گفت: باشگاه پرسپولیس با توجه به خواست هواداران و در… Read Article →

Scroll To Top