Posts Tagged: بردیف

بردیف خطاب به بازیکنان روستوف: تاریخ ساز شدید وبسایت رسمی برنامه نود – نائب رئیس و مربی تیم روستوف در پیامی خطاب به شاگردانش گفت: با شکست دادن بایرن مونیخ تاریخ ساز شدید. … بردیف خطاب به بازیکنان روستوف: تاریخ ساز شدید وبسایت رسمی برنامه نود – نائب رئیس و مربی تیم روستوف در پیامی… Read Article →

Scroll To Top