Posts Tagged: برخی

تکلیف برخی با خودشان مشخص نیست/ فکر می‌کردیم بیشتر عذرخواهی کنند! تکلیف برخی با خودشان مشخص نیست/ فکر می‌کردیم بیشتر عذرخواهی کنند! تکلیف برخی با خودشان مشخص نیست/ فکر می‌کردیم بیشتر عذرخواهی کنند!

متاسفانه در دیدار برابر تایلند برخی از بازیکنانمان مصدوم شدند متاسفانه در دیدار برابر تایلند برخی از بازیکنانمان مصدوم شدند متاسفانه در دیدار برابر تایلند برخی از بازیکنانمان مصدوم شدند خبر فرهنگیان

Scroll To Top