Posts Tagged: برازنده

مهاجری: این جایگاه برازنده سپاهان نبودسرمربی تیم فو‌تبا‌ل پدیده مشهد در‌ رابطه با جایگاه سپاهان گفت: این جایگاه برازنده سپاهان نیست و انتظار می‌رفت که سپاهان حداقل در بازی فردا برای سهمیه می‌جنگید. مهاجری: این جایگاه برازنده سپاهان نبود سرمربی تیم فو‌تبا‌ل پدیده مشهد در‌ رابطه با جایگاه سپاهان گفت: این جایگاه برازنده سپاهان نیست… Read Article →

Scroll To Top