Posts Tagged: بحرانی‌ترین

افشارزاده :در بحرانی‌ترین شرایط هم علیه پرسپولیس صحبت نکردیمسرپرست باشگاه استقلال گفت: در بحرانی‌ترین شرایط هم علیه پرسپولیس صحبت نکردیم، چرا که دوست نداریم به کسی بی‌احترامی کنیم. افشارزاده :در بحرانی‌ترین شرایط هم علیه پرسپولیس صحبت نکردیم سرپرست باشگاه استقلال گفت: در بحرانی‌ترین شرایط هم علیه پرسپولیس صحبت نکردیم، چرا که دوست نداریم به کسی… Read Article →

Scroll To Top