Posts Tagged: باورم

افشارزاده: باورم نمی‌شود هر روز 5 هزار هوادار به تمرین می روند/ بچه‌ها با تمام وجود تمرین می‌کنندبهرام افشارزاده گفت که تا حالا استقلال را این قدر همدل ندیده بود. افشارزاده: باورم نمی‌شود هر روز 5 هزار هوادار به تمرین می روند/ بچه‌ها با تمام وجود تمرین می‌کنند بهرام افشارزاده گفت که تا حالا استقلال… Read Article →

Scroll To Top