Posts Tagged: بازماندند

تفنگداران ایران از رسیدن به فینال جام جهانی برزیل بازماندندمسابقات تفنگ بادی 10 متر مردان در جام جهانی برزیل برگزار شد و هر سه نماینده ایران از راهیابی به فینال این ماده بازماندند. تفنگداران ایران از رسیدن به فینال جام جهانی برزیل بازماندند مسابقات تفنگ بادی 10 متر مردان در جام جهانی برزیل برگزار شد… Read Article →

جداول گروه‌های هشتگانه مقدماتی جام‌جهانی/ تیم‌هایی که بازماندند جداول گروه‌های هشتگانه مقدماتی جام‌جهانی/ تیم‌هایی که بازماندند جداول گروه‌های هشتگانه مقدماتی جام‌جهانی/ تیم‌هایی که بازماندند cars کانون نماز

Scroll To Top