Posts Tagged: ایفمارک/«کارلوس

اعلام جنگ برانکو به کی روش از درون ساختمان جنجالی ایفمارک/«کارلوس بازی بدی را شروع کرده»برانکو ایوانکویچ که بازیکنانش را برای تست پزشکی به ایفمارک برده بود ، از همان جا به کی روش اعلام جنگ کرد. اعلام جنگ برانکو به کی روش از درون ساختمان جنجالی ایفمارک/«کارلوس بازی بدی را شروع کرده» برانکو ایوانکویچ… Read Article →

Scroll To Top