Monthly Archives: آوریل 2017

کُری طارمی و سیلی بارانی به صورت گلزن قرمزها خبرگزاری فارس: در اواخر دیدار پرسپولیس و پیکان درگیری های عجیبی بوجود آمد که منجر به اخراج صادق بارانی بازیکن پیکان از زمین شد. … کُری طارمی و سیلی بارانی به صورت گلزن قرمزها خبرگزاری فارس: در اواخر دیدار پرسپولیس و پیکان درگیری های عجیبی بوجود… Read Article →

Scroll To Top