پیام باشگاه پرسپولیس بمناسبت شب‌های قدر و ضربت خوردن حضرت علی(ع)

پیام باشگاه پرسپولیس بمناسبت شب‌های قدر و ضربت خوردن حضرت علی(ع)

پیام باشگاه پرسپولیس بمناسبت شب‌های قدر و ضربت خوردن حضرت علی(ع)

پیام باشگاه پرسپولیس بمناسبت شب‌های قدر و ضربت خوردن حضرت علی(ع)

تکست آهنگ