مرگ دختر11ساله در اردوی تفریحی دانش آموزی

مرگ دختر11ساله در اردوی تفریحی دانش آموزی

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۱۴

منبع خبر:

طبقه بندی:

دانش آموزان پس از رسیدن به محل و استراحت به سمت کوه رفته و قصد کوهنوردی داشتند که یکی از معلمان با فریادی آنها را صدا کرد. مبین 7 ساله که عقب تر از خواهرش بود برای اینکه پایین بیاید عجله کرد و به زمین خورد. – ناهیده که این صحنه را دید برای نجات برادرش به سمت پایین دوید اما در میانه راه پایش به سنگ خورد و پس از سقوط به زمین ضربه مغزی شد. – حبیب حسینقلی زاده مدیر روابط عمومی اورژانس آذربایجان شرقی در این باره گفت: «با مخابره گزارش آسیب دیدن دانش آموز دختر در ارتفاعات کوه شیروان شاهلو، بلافاصله تکنیسین های اورژانس پایگاه ملکان به محل اعزام شدند اما با توجه به ضربه شدیدی که به سر این دختر 11 ساله …

مرگ دختر11ساله در اردوی تفریحی دانش آموزی

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۱۴

منبع خبر:

طبقه بندی:

دانش آموزان پس از رسیدن به محل و استراحت به سمت کوه رفته و قصد کوهنوردی داشتند که یکی از معلمان با فریادی آنها را صدا کرد. مبین 7 ساله که عقب تر از خواهرش بود برای اینکه پایین بیاید عجله کرد و به زمین خورد. – ناهیده که این صحنه را دید برای نجات برادرش به سمت پایین دوید اما در میانه راه پایش به سنگ خورد و پس از سقوط به زمین ضربه مغزی شد. – حبیب حسینقلی زاده مدیر روابط عمومی اورژانس آذربایجان شرقی در این باره گفت: «با مخابره گزارش آسیب دیدن دانش آموز دختر در ارتفاعات کوه شیروان شاهلو، بلافاصله تکنیسین های اورژانس پایگاه ملکان به محل اعزام شدند اما با توجه به ضربه شدیدی که به سر این دختر 11 ساله …

مرگ دختر11ساله در اردوی تفریحی دانش آموزی

اس ام اس جدید