شاه محمدی: کاوه رضایی بداند با بازی در پرسپولیس نان این باشگاه را تا آخر عمر خواهد خورد/ بازیکن که نباید سر باشگاه منت بگذارد

شاه محمدی: کاوه رضایی بداند با بازی در پرسپولیس نان این باشگاه را تا آخر عمر خواهد خورد/ بازیکن که نباید سر باشگاه منت بگذارد

زمان دریافت خبر: جمعه ۲۸ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۲۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

جمشید شاه محمدی در گفت وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس ، در خصوص صحبت هایش با مسئولان باشگاه پرسپولیس جهت پذیرفتن هدایت تیم امید این باشگاه، گفت: در جلسه ای که با مسئولان باشگاه داشتم نظرات و برنامه های خودم را اعلام کردم و باشگاه هم خواسته ها و شرایطش را به من اعلام کرده است و فکر می کنم تا روز یکشنبه همه چیز مشخص شود. – وی با بیان اینکه قصد دارد از بازیکنان امید به تیم بزرگسالان پرسپولیس تزریق کند، اظهار داشت: بحث من این است که اگر می خواهیم از بازیکنان امید پرسپولیس به تیم بزرگسالان بازیکن بدهیم باید امکانات وجود داشته باشد …

شاه محمدی: کاوه رضایی بداند با بازی در پرسپولیس نان این باشگاه را تا آخر عمر خواهد خورد/ بازیکن که نباید سر باشگاه منت بگذارد

زمان دریافت خبر: جمعه ۲۸ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۲۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

جمشید شاه محمدی در گفت وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس ، در خصوص صحبت هایش با مسئولان باشگاه پرسپولیس جهت پذیرفتن هدایت تیم امید این باشگاه، گفت: در جلسه ای که با مسئولان باشگاه داشتم نظرات و برنامه های خودم را اعلام کردم و باشگاه هم خواسته ها و شرایطش را به من اعلام کرده است و فکر می کنم تا روز یکشنبه همه چیز مشخص شود. – وی با بیان اینکه قصد دارد از بازیکنان امید به تیم بزرگسالان پرسپولیس تزریق کند، اظهار داشت: بحث من این است که اگر می خواهیم از بازیکنان امید پرسپولیس به تیم بزرگسالان بازیکن بدهیم باید امکانات وجود داشته باشد …

شاه محمدی: کاوه رضایی بداند با بازی در پرسپولیس نان این باشگاه را تا آخر عمر خواهد خورد/ بازیکن که نباید سر باشگاه منت بگذارد

تلگرام