سوء استفاده رسانه های ترکیه از حواشی هواداران تراکتور

سوء استفاده رسانه های ترکیه از حواشی هواداران تراکتور

خبرگزاری ایسنا: سایت های خبری yenisafak و konhaber بدون توجه به تفاوت آذری زبانان ایرانی با ترک های ترکیه در گزارش هایی با بیان این که تراکتورسازی تیمی است که بیش ترین تعداد تماشاگر ترک تبار را در دنیا دارد به اتفاقات …

سوء استفاده رسانه های ترکیه از حواشی هواداران تراکتور

خبرگزاری ایسنا: سایت های خبری yenisafak و konhaber بدون توجه به تفاوت آذری زبانان ایرانی با ترک های ترکیه در گزارش هایی با بیان این که تراکتورسازی تیمی است که بیش ترین تعداد تماشاگر ترک تبار را در دنیا دارد به اتفاقات …

(image)
سوء استفاده رسانه های ترکیه از حواشی هواداران تراکتور