سوء استفاده رسانه‌های ترکیه از حواشی هواداران تراکتور

سوء استفاده رسانه‌های ترکیه از حواشی هواداران تراکتور
بعد از اقدام هنجارشکن گروهی اندک از هواداران تراکتورسازی در جریان بازی‌های این تیم در لیگ برتر – که با محکومیت مسئولان و هواداران این باشگاه تبریزی روبه‌رو شد – چند رسانه ترکیه با سوء‌استفاده از این حرکات به فرافکنی و مقایسه هواداران این تیم ایرانی با بارسلونای اسپانیا پرداخته‌اند.

سوء استفاده رسانه‌های ترکیه از حواشی هواداران تراکتور

بعد از اقدام هنجارشکن گروهی اندک از هواداران تراکتورسازی در جریان بازی‌های این تیم در لیگ برتر – که با محکومیت مسئولان و هواداران این باشگاه تبریزی روبه‌رو شد – چند رسانه ترکیه با سوء‌استفاده از این حرکات به فرافکنی و مقایسه هواداران این تیم ایرانی با بارسلونای اسپانیا پرداخته‌اند.
سوء استفاده رسانه‌های ترکیه از حواشی هواداران تراکتور