جدول توزیع مدال المپیک ریو تا امروز 30 مرداد+ جدول

جدول توزیع مدال المپیک ریو تا امروز 30 مرداد+ جدول

زمان دریافت خبر: شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۵۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

پس از درخشش حسن یزدایی و کسب مدال طلا در پایان روز چهاردهم المپیک برای کشورمان با 10 پله صعود کاروان امام رضا به مکان بیست و پنجم صعود کرد.

جدول توزیع مدال المپیک ریو تا امروز 30 مرداد+ جدول

زمان دریافت خبر: شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۵۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

پس از درخشش حسن یزدایی و کسب مدال طلا در پایان روز چهاردهم المپیک برای کشورمان با 10 پله صعود کاروان امام رضا به مکان بیست و پنجم صعود کرد.

جدول توزیع مدال المپیک ریو تا امروز 30 مرداد+ جدول

مجله اتومبیل