«جان استونز» به منچسترسیتی پیوست/ گرانترین مدافع تارخ لیگ برتر

«جان استونز» به منچسترسیتی پیوست/ گرانترین مدافع تارخ لیگ برتر

«جان استونز» به منچسترسیتی پیوست/ گرانترین مدافع تارخ لیگ برتر

«جان استونز» به منچسترسیتی پیوست/ گرانترین مدافع تارخ لیگ برتر