تصویری از علی دایی و عادل فردوسی پور در مراسم افطار رئیس جمهور

تصویری از علی دایی و عادل فردوسی پور در مراسم افطار رئیس جمهور

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۴۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

آفتاب : به گزارش خبرآنلاین؛ امشب در مراسم افطاری رئیس جمهور چند چهره ورزشی دیده می شدند. عادل فردوسی پور، علی دایی، حمید استیلی و هادی ساعی از جمله چهره های ورزشی حاضر در مراسم بودند که تصویر آن را در زیر می بیند. سه چهره دعوت شده از بین ورزشی ها فوتبالی بودند که این نشان می داد رئیس جمهور به فوتبال علاقه زیادی دارد.

تصویری از علی دایی و عادل فردوسی پور در مراسم افطار رئیس جمهور

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۴۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

آفتاب : به گزارش خبرآنلاین؛ امشب در مراسم افطاری رئیس جمهور چند چهره ورزشی دیده می شدند. عادل فردوسی پور، علی دایی، حمید استیلی و هادی ساعی از جمله چهره های ورزشی حاضر در مراسم بودند که تصویر آن را در زیر می بیند. سه چهره دعوت شده از بین ورزشی ها فوتبالی بودند که این نشان می داد رئیس جمهور به فوتبال علاقه زیادی دارد.

تصویری از علی دایی و عادل فردوسی پور در مراسم افطار رئیس جمهور

موسیقی