تشکر ویژۀ خانواده کاپیتان فقید پرسپولیس از محمد بحرانی و جناب خان

تشکر ویژۀ خانواده کاپیتان فقید پرسپولیس از محمد بحرانی و جناب خان

زمان دریافت خبر: جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۰۰

منبع خبر:

طبقه بندی:

به گزارش خبرگزاری فارس ، شب گذشته بازیکنان و مربیان تیم استقلال خوزستان به عنوان قهرمان لیگ برتر در برنامه خندوانه حاضر شدند و شب جالبی را برای بینندگان خود رقم زدند. – اتفاق جالب این برنامه اما جایی بود که عروسک جناب خان با صدای محمد بحرانی یادی از هادی نوروزی کرد و از حاضران خواست برای کاپیتان فقید پرسپولیس فاتحه ای قرائت کنند. – این اتفاق باعث شد تا خانواده این بازیکن فقید با انتشار بیانیه ای از این برنامه، جناب خان و محمد بحرانی تشکر کنند. – در این بیانیه آمده: بی شک داغ فراق هادی عزیزمان را مرهمی نیست که سوزش این جدایی را به پایان برساند …

تشکر ویژۀ خانواده کاپیتان فقید پرسپولیس از محمد بحرانی و جناب خان

زمان دریافت خبر: جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۰۰

منبع خبر:

طبقه بندی:

به گزارش خبرگزاری فارس ، شب گذشته بازیکنان و مربیان تیم استقلال خوزستان به عنوان قهرمان لیگ برتر در برنامه خندوانه حاضر شدند و شب جالبی را برای بینندگان خود رقم زدند. – اتفاق جالب این برنامه اما جایی بود که عروسک جناب خان با صدای محمد بحرانی یادی از هادی نوروزی کرد و از حاضران خواست برای کاپیتان فقید پرسپولیس فاتحه ای قرائت کنند. – این اتفاق باعث شد تا خانواده این بازیکن فقید با انتشار بیانیه ای از این برنامه، جناب خان و محمد بحرانی تشکر کنند. – در این بیانیه آمده: بی شک داغ فراق هادی عزیزمان را مرهمی نیست که سوزش این جدایی را به پایان برساند …

تشکر ویژۀ خانواده کاپیتان فقید پرسپولیس از محمد بحرانی و جناب خان

خبر جدید