تبریک کارلوس کی‌روش به کیمیا علیزاده و قهرمانان المپیکی ایران

تبریک کارلوس کی‌روش به کیمیا علیزاده و قهرمانان المپیکی ایران
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، قهرمانی ورزشکاران ایران در المپیک 2016 ریو را تبریک گفت.

تبریک کارلوس کی‌روش به کیمیا علیزاده و قهرمانان المپیکی ایران

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، قهرمانی ورزشکاران ایران در المپیک 2016 ریو را تبریک گفت.
تبریک کارلوس کی‌روش به کیمیا علیزاده و قهرمانان المپیکی ایران

ورزش و زندگی