به استقبال اولین ال‌کلاسیکوی فصل/ رئال مخوف، بارسای خطرناک

به استقبال اولین ال‌کلاسیکوی فصل/ رئال مخوف، بارسای خطرناک
در 264 ال‌کلاسیکوی قبلی، 97 پیروزی از آن رئال شده، 109 بار بارسا برتری یافته و 58 رقابت غول‌های فوتبال اسپانیا هم برنده‌ای نداشته است.

به استقبال اولین ال‌کلاسیکوی فصل/ رئال مخوف، بارسای خطرناک

در 264 ال‌کلاسیکوی قبلی، 97 پیروزی از آن رئال شده، 109 بار بارسا برتری یافته و 58 رقابت غول‌های فوتبال اسپانیا هم برنده‌ای نداشته است.
به استقبال اولین ال‌کلاسیکوی فصل/ رئال مخوف، بارسای خطرناک