اول به طلا فکر می‌کنم بعد رکوردشکنی/۳۰۰ کیلو را بالای سر می‌برم

اول به طلا فکر می‌کنم بعد رکوردشکنی/۳۰۰ کیلو را بالای سر می‌برم

اول به طلا فکر می‌کنم بعد رکوردشکنی/۳۰۰ کیلو را بالای سر می‌برم

اول به طلا فکر می‌کنم بعد رکوردشکنی/۳۰۰ کیلو را بالای سر می‌برم

ورزشی