استیون جرارد افسانه‌ای از منظر آمار؛ 500بازی در بندر لیورپول

استیون جرارد افسانه‌ای از منظر آمار؛ 500بازی در بندر لیورپول
جرارد از معدود بازیکنانی است که در لیگ برتر در یک تیم تنها بازی کرده است و همواره اعلام کرده بود حاضر نیست برای تیمی غیر از لیورپول به میدان برود.

استیون جرارد افسانه‌ای از منظر آمار؛ 500بازی در بندر لیورپول

جرارد از معدود بازیکنانی است که در لیگ برتر در یک تیم تنها بازی کرده است و همواره اعلام کرده بود حاضر نیست برای تیمی غیر از لیورپول به میدان برود.
استیون جرارد افسانه‌ای از منظر آمار؛ 500بازی در بندر لیورپول