احدی زود از بین ما رفت/ فرصت نشد از او در کادر فنی استفاده کنیم

اس ام اس

پسورد نود